MARAN

MARAN gör fysisk scenkonst som utforskar filosofiska och politiska frågor rörande människan. Maran arbetar uteslutande för feminism och alla människors lika värde.  

Läs mer om oss, vår bakgrund och vad som är aktuellt just nu under de olika flikarna.